Oznámení a informace

Závěrečný účet obce Čerňovice 21.05. 2012
V souladu se zákonem o obcích zveřejňujeme závěrečný účet obce Čerňovice za rok 2011, v plném rozsahu.
stáhnout
Stavební úpravy a změna užívání objektu čp. 53 v k.ú. Čerňovice 27.03. 2012
V příloze zveřejňujeme znění výzvy pro podání nabídek dle zákona.
stáhnout
Čerňovinky březen 2012 25.03. 2012
Aktuální číslo novin obce Čerňovice je zde ke stažení.
stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 08.03. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu pozemků dle přílohy.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.02. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1376/214, dle GP č. 387-45/2011

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 06.02. 2012

Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 92/5

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 07.12. 2011

Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 1131/10
- přilehlá část pozemku 1131/120

stáhnout
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 23.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2012, který bude projednán na zastupitelstvu obce Čerňovice dne 8.12.2011.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 859/13
KN st. 187

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/82 díl „a“
dle geometrického plánu č. 397-331-2007

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign