Oznámení a informace

Záměr odprodeje pozemků 27.05. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/32 dle přílohy
část KN 926/108 přiléhající k pozemku KN 926/32

stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 14.05. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice.
stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 01.04. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- budova čp. 31
- hospodářské stavení na pozemku st. 33/1 dle přílohy

stáhnout
Záměr prodeje pozemku 12.03. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 956/58
přilehlá užívaná část KN 926/108

stáhnout
Informace pro majitele rekreačních objektů 04.03. 2015
Informujeme všechny majitele nemovitostí v k.ú. Čerňovice o termínech a možnostech úhrady poplatků.
stáhnout
Dražební vyhláška 18.02. 2015
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Lubomír Frondl
bytem Čerňovice 72.
stáhnout
Oznámení o zamýšleném převodu 11.02. 2015
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
stáhnout
Dražební vyhláška 28.01. 2015
1) Ivan Nosek, bytem Čerňovice čp.6, Čerňovice 330 36,
2) Dana Nosková, bytem Čerňovice čp.6, Čerňovice 330 36
stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2015 03.12. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2015, který bude projednán na zastupitelstvu obce Čerňovice 18.prosince 2014.
stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 26.11. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje dle zákona o obcích záměr pronájmu pozemků dle přílohy.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign