Oznámení a informace

Veřejná vyhláška 12.12. 2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
rozhodnutí o umístění stavby
studna vrtaná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 952/9 ( ostatní plocha) v katastrálním území Čerňovice.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2013 11.12. 2012

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2013 28.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2013, který projedná ZO na zasedání dne 13.12.2012.
stáhnout
Územní rozhodnutí 26.11. 2012
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - ČOV a kanalizace Čerňovice.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/95.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/94.

stáhnout
Informace o organizaci správy daně z nemovitostí po 1.1.2013 19.11. 2012
V příloze zveřejňujeme informaci o organizaci správy daně z nemovitostí po 1. lednu 2013.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 24.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní 1252/1.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199 dle náčrtku

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 31.08. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1798/133
KN 2470/2
dle geometrického plánu č. 298/020/2011

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign