Oznámení a informace

Návrh rozpočtu na rok 2013 28.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2013, který projedná ZO na zasedání dne 13.12.2012.
stáhnout
Územní rozhodnutí 26.11. 2012
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - ČOV a kanalizace Čerňovice.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/95.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/94.

stáhnout
Informace o organizaci správy daně z nemovitostí po 1.1.2013 19.11. 2012
V příloze zveřejňujeme informaci o organizaci správy daně z nemovitostí po 1. lednu 2013.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 24.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní 1252/1.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199 dle náčrtku

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 31.08. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1798/133
KN 2470/2
dle geometrického plánu č. 298/020/2011

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 31.08. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

KN 1229/2,7,18,21,23,

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.05. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu pozemků dle přílohy.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign