Oznámení a informace

Výzva vlastníkům lesa 07.03. 2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa.
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 28.02. 2018
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb. - aktualizace k 28.2.2018
stáhnout
Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 4 ZÚR PK 07.02. 2018
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (ORR KÚPK), jako
pořizovatel Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) dle § 7 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pořídil návrh Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení
vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace reaguje na požadavek
oprávněného investora, společnosti NET4GAS s.r.o., vymezit koridor pro umístění
nového plynovodu na území Plzeňského kraje, a to v souběhu s již realizovaným
plynovodem GAZELA.
stáhnout
Elektronická dražba 05.02. 2018
USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
stáhnout
Oznámení o realizaci stavby 17.01. 2018
Připojení nových odběrných míst - oblast OZAP, býv. chaty masného průmyslu.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.01. 2018
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 2430/27 dle GP č. 396-102/2011

stáhnout
Návrh rozpočtu obce 2018 10.12. 2017
Návrh rozpočtu obce Čerňovice a organizace Správa majetku obce Čerňovice na rok 2018, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu organizace Správa majetku obce Čerňovice na léta 2018-2020, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Čerňovice na léta 2019-2021, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.11. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

- st. 186
- KN 859/12

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign