Oznámení a informace

Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199
část KN 1376/207
dle přílohy.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/15
část KN 1131/120
dle přílohy

stáhnout
Veřejná vyhláška 30.01. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Tomáš Černý, nar. 3.5.1965, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
Ivana Černá, nar. 16.12.1966, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
žumpa na vyvážení včetně napojení
stáhnout
Veřejná vyhláška 18.01. 2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Čerňovice - stavební úpravy čp. 53 - komunikační řešení
stáhnout
Veřejná vyhláška 12.12. 2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
rozhodnutí o umístění stavby
studna vrtaná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 952/9 ( ostatní plocha) v katastrálním území Čerňovice.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2013 11.12. 2012

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2013 28.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2013, který projedná ZO na zasedání dne 13.12.2012.
stáhnout
Územní rozhodnutí 26.11. 2012
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - ČOV a kanalizace Čerňovice.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/95.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní KN 2021/94.

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign