Oznámení a informace

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 23.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2012, který bude projednán na zastupitelstvu obce Čerňovice dne 8.12.2011.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 859/13
KN st. 187

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/82 díl „a“
dle geometrického plánu č. 397-331-2007

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/11
Přilehlá část KN 1131/120

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 15.06. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/6
přilehlá část KN 1131/79
přilehlá část KN 1131/120

stáhnout
Závěrečný účet obce Čerňovice 18.05. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2010 před projednáním v Zastupitelstvu obce, v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 23.03. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- část pozemku 2430/8

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.03. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek st. 231
- pozemek č. 2519
- přilehlá část pozemku 1018/59

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 14.03. 2011

Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/29
přilehlá část KN 1131/1

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 23.02. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 926/24
- přilehlá část pozemku 926/2

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign