Oznámení a informace

Veřejná vyhláška 24.04. 2013
hromadný předpisný seznam čj. 799960/13/2300-14400-403207,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
stáhnout
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 13.03. 2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
žumpa na vyvážení včetně napojení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 977/36 ( ostatní plocha) v katastrálním území Čerňovice.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí parcelní č.:
část KN 2432 dle přílohy

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199
část KN 1376/207
dle přílohy.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/15
část KN 1131/120
dle přílohy

stáhnout
Veřejná vyhláška 30.01. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Tomáš Černý, nar. 3.5.1965, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
Ivana Černá, nar. 16.12.1966, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
žumpa na vyvážení včetně napojení
stáhnout
Veřejná vyhláška 18.01. 2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Čerňovice - stavební úpravy čp. 53 - komunikační řešení
stáhnout
Veřejná vyhláška 12.12. 2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
rozhodnutí o umístění stavby
studna vrtaná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 952/9 ( ostatní plocha) v katastrálním území Čerňovice.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2013 11.12. 2012

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2013 28.11. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2013, který projedná ZO na zasedání dne 13.12.2012.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign