Oznámení a informace

Návrh opatření obecné povahy 18.01. 2017
Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu
živočicha bobra evropského (Castor fiber).

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2017 13.12. 2016
Návrh rozpočtu obce Čerňovice na rok 2017, který bude projednán na prosincovém zasedání ZO.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2017 13.12. 2016

stáhnout
Informace pro majitele rekreačních objektů 07.12. 2016
Informace o způsobu a výši úhrad za nájemné za pozemky pod rekreačními chatami a poplatku za komunální odpad v roce 2017
stáhnout
Záměr odprodeje nemovitostí 16.09. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek st. 33/1, vč. staveb
- budova čp. 31
Prodej nemovitostí bude realizován po posouzení došlých nabídek. Minimální prodejní (a nabídková) cena je stanovena na 765.000,- Kč, na základě znaleckého posudku č. 5416 ze dne 1.6.2016, zpracovaného Ing. Pavlem Šapovalovem. Znalecký posudek je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Čerňovice.
Nabídky je nutno doručit na obecní úřad Čerňovice do 27. října 2016, 19.00 hodin, v uzavřené obálce, označené „Prodej čp. 31 - NEOTEVÍRAT“. Nabídky budou posouzeny veřejně dne 3.11.2016, v 18:30, v zasedací místnosti OÚ Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.05. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 10

stáhnout
Závěrečný účet 2015 17.05. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh Závěrečného účtu za rok 2015, který bude projednán na nejbližším zasedání ZO.
stáhnout
Veřejná vyhláška 04.05. 2016
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 16.03. 2016
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb.
stáhnout
Dražební vyhláška 03.02. 2016
Lubomír Frondl
bytem Čerňovice 72, Čerňovice, PSČ: 330 36
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign