Oznámení a informace

Návrh rozpočtu na rok 2014 04.12. 2013
Zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2014, který bude projednán na ZO obce dne 19.12.2014.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.11. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 45/2

stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 27.11. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nemovitostí č. parcelní:
KN 87/7 - dle GP 445-77/2013

stáhnout
Veřejná vyhláška 06.11. 2013
o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 87/5.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 87/5

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 87/5

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/3
část KN 1131/42
část KN 1131/79

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/45
část KN 926/108

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/21
část KN 1131/120

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign