Oznámení a informace

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 09.05. 2018
Oznámení o svozu nebezpečného a objemného odpadu
Svoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční dne 16. června 2018 mezi 9,00 a 11,00 hodin

stáhnout
Veřejná vyhláška 25.04. 2018
Hromadný předpisný seznam čj. 973149/18/2300-11460-401159 pro daň z nemovitých věci.

stáhnout
Oznámení 28.03. 2018
Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
stáhnout
Výzva vlastníkům lesa 07.03. 2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa.
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 28.02. 2018
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb. - aktualizace k 28.2.2018
stáhnout
Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 4 ZÚR PK 07.02. 2018
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (ORR KÚPK), jako
pořizovatel Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) dle § 7 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pořídil návrh Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení
vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace reaguje na požadavek
oprávněného investora, společnosti NET4GAS s.r.o., vymezit koridor pro umístění
nového plynovodu na území Plzeňského kraje, a to v souběhu s již realizovaným
plynovodem GAZELA.
stáhnout
Elektronická dražba 05.02. 2018
USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
stáhnout
Oznámení o realizaci stavby 17.01. 2018
Připojení nových odběrných míst - oblast OZAP, býv. chaty masného průmyslu.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.01. 2018
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 2430/27 dle GP č. 396-102/2011

stáhnout
Návrh rozpočtu obce 2018 10.12. 2017
Návrh rozpočtu obce Čerňovice a organizace Správa majetku obce Čerňovice na rok 2018, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign