Oznámení a informace

Informace pro majitele rekreačních objektů 07.12. 2016
Informace o způsobu a výši úhrad za nájemné za pozemky pod rekreačními chatami a poplatku za komunální odpad v roce 2017
stáhnout
Záměr odprodeje nemovitostí 16.09. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek st. 33/1, vč. staveb
- budova čp. 31
Prodej nemovitostí bude realizován po posouzení došlých nabídek. Minimální prodejní (a nabídková) cena je stanovena na 765.000,- Kč, na základě znaleckého posudku č. 5416 ze dne 1.6.2016, zpracovaného Ing. Pavlem Šapovalovem. Znalecký posudek je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Čerňovice.
Nabídky je nutno doručit na obecní úřad Čerňovice do 27. října 2016, 19.00 hodin, v uzavřené obálce, označené „Prodej čp. 31 - NEOTEVÍRAT“. Nabídky budou posouzeny veřejně dne 3.11.2016, v 18:30, v zasedací místnosti OÚ Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.05. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 10

stáhnout
Závěrečný účet 2015 17.05. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh Závěrečného účtu za rok 2015, který bude projednán na nejbližším zasedání ZO.
stáhnout
Veřejná vyhláška 04.05. 2016
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 16.03. 2016
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb.
stáhnout
Dražební vyhláška 03.02. 2016
Lubomír Frondl
bytem Čerňovice 72, Čerňovice, PSČ: 330 36
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 03.02. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 854/17
- přilehlá část pozemku 854/40

stáhnout
Informace pro majitele rekreačních objektů 13.01. 2016
Informace o způsobu a výši úhrad za nájemné za pozemky pod rekreačními chatami a poplatku za komunální odpad v roce 2016.
stáhnout
Veřejná vyhláška 13.01. 2016
Oznámení o opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign