Oznámení a informace

Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu organizace Správa majetku obce Čerňovice na léta 2018-2020, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Čerňovice na léta 2019-2021, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.11. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

- st. 186
- KN 859/12

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.11. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

- KN 267
- KN 1018/36

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Veřejná vyhláška 08.11. 2017
Opatření obecné povahy
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 20.09. 2017
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb. - aktualizace k 1.8.2017
stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 06.09. 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
stáhnout
Veřejná vyhláška 06.09. 2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost.
stáhnout
Záměr převodu pozemků 06.09. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr převodu nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- část pozemku 1195/6
- část pozemku 596,

dle přílohy.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 12.06. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitosti č. parcelní:
KN 43

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign