Oznámení a informace

Veřejná vyhláška - O návrhu Aktualizace č.2 Zásad rozvoje Plzeňského kraje 17.05. 2017

stáhnout
Svoz nebezpečného a objemného odpadu 16.05. 2017
Svoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční dne 10.6.2017 mezi 9:00 a 11:00. Neukládejte objemný a nebezpečný odpad do běžných kontejnerů na komunální odpad!
stáhnout
Veřejná vyhláška 03.05. 2017
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
stáhnout
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. 05.04. 2017
Informace o přerušení dodávek elektřiny dle čísel popisných a evidenčních - v příloze.
stáhnout
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 22.03. 2017
na MK a silnici III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec
stáhnout
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 22.03. 2017
Mstský úad Nýany, Odbor dopravy, jako silniní správní orgán píslušný podle § 40 odst. 1 a
odst. 4 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znní
oznamuje
v souladu s ustanovením§ 25 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, možnost pevzít
následující písemnost:
- Opatení obecné povahy stanovení pechodné úpravy provozu na MK a silnici III/193 21, II/193,
III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec, . j. OD-Fik/6835/2017, ze dne 16.03.2017
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 08.03. 2017
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 08.03. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 13/2

stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 22.02. 2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský
stáhnout
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče 08.02. 2017
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní
památku Čerňovice a její ochranné pásmo a jeho projednání
stáhnout
  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign