Historie a současnost obce

První zmínka je datována do roku 1219, kdy obec patřila k tepelskému klášteru. Tepelskému panství náležela ještě v roce 1788, kdy zde bylo 14 čísel popisných. Novější dějiny jsou úzce spjaty s velkostatkem Krukanice. Na počátku 20. let minulého století žilo v 62 domech více než 300 obyvatel. Jejich počet po roce 1945 však rapidně poklesl.

Z dochovaného historického fondu vyniká č.p. 3 roubená stavba s pavláčkou nad zápražím. Na návsi stojí kaple datovaná do roku 1936. K obdélné lodi přiléhá věž se zvonem. V nice pod zvonovou stolicí je umístěn reliéf z umělého kamene znázorňující vojáka rozmlouvajícího s Kristem.

Poblíž Čerňovic jsou k vidění haldy po těžbě hlíny, kterou zde v období po 1. světové válce provozovala fa. Hofmann z Plzně.

V kapli Nejsvětější Trojice je umístěna unikátní expozice o historii Čerňovic s fotografiemi a dobovými texty. Expozici je možné shlédnout zdarma, když je kaple otevřena veřejnosti.

Čerňovice v současnosti nabízejí kvalitní podmínky pro venkovské bydlení v čistém a tichém prostředí, nedaleko (25km) od krajské metropole. V obci je fungující dobře zásobovaný obchod s potravinami a smíšeným zbožím (otevřeno denně 8.00-17.00) a klasický venkovský hostinec s letní předzahrádkou. Hostinec nabízí vynikající možnost občerstvení, včetně teplých domácích jídel. Obec je plně plynofikována a je připravena realizace splaškové kanalizace.

Vedení obce zvolené ve volbách roku 2018 si jako svoje hlavní cíle vytklo zejména zkvalitňování podmínek pro trvalý život v obci, vybudování kanalizace, zdravé obecní finance a v neposlední řadě pak veřejný pořádek a estetický vzhled obce.

© obec Čerňovice & design by Acrodesign