Úřední deska - vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 12.06. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu.
stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 03.01. 2018
Obecně závazná vyhláška obce Čerňovice
č. 1/2017,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čerňovice
stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 30.03. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
o ochraně veřejného pořádku, životního prostředí a čistotě na území obce, platná od 30.3.2013

stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 15.03. 2013
Obecně závazná vyhláška č. /2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 23.03. 2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místních poplatcích.

stáhnout
Vyhláška č. 2/2009 27.11. 2009
Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí.

stáhnout
Vyhláška č. 1-04 05.03. 2006
Vyhláška č. 1-04 o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti
stáhnout
  [1] 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign