Oznámení a informace

Výzva vlastníkům - ÚZSVM 08.03. 2017
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 08.03. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 13/2

stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 22.02. 2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský
stáhnout
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče 08.02. 2017
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní
památku Čerňovice a její ochranné pásmo a jeho projednání
stáhnout
Návrh opatření obecné povahy 18.01. 2017
Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu
živočicha bobra evropského (Castor fiber).

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2017 13.12. 2016
Návrh rozpočtu obce Čerňovice na rok 2017, který bude projednán na prosincovém zasedání ZO.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2017 13.12. 2016

stáhnout
Informace pro majitele rekreačních objektů 07.12. 2016
Informace o způsobu a výši úhrad za nájemné za pozemky pod rekreačními chatami a poplatku za komunální odpad v roce 2017
stáhnout
Záměr odprodeje nemovitostí 16.09. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek st. 33/1, vč. staveb
- budova čp. 31
Prodej nemovitostí bude realizován po posouzení došlých nabídek. Minimální prodejní (a nabídková) cena je stanovena na 765.000,- Kč, na základě znaleckého posudku č. 5416 ze dne 1.6.2016, zpracovaného Ing. Pavlem Šapovalovem. Znalecký posudek je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Čerňovice.
Nabídky je nutno doručit na obecní úřad Čerňovice do 27. října 2016, 19.00 hodin, v uzavřené obálce, označené „Prodej čp. 31 - NEOTEVÍRAT“. Nabídky budou posouzeny veřejně dne 3.11.2016, v 18:30, v zasedací místnosti OÚ Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.05. 2016
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 10

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign