Oznámení a informace

Dražební vyhláška 06.01. 2016
Eva Lehečková
bytem Náměstí Generála Píky 2092/36, Plzeň, IČ: 14689804
stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 15.12. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
KN 2184/2

stáhnout
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 10.12. 2015
Návrh rozpočtu obce Čerňovice, který bude projednán na zasedání ZO dne 30.12.2015.
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 14.10. 2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí

stáhnout
Dražební vyhláška 23.09. 2015
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Lubomír Frondl
bytem Čerňovice 72.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 09.09. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

KN 1131/24 a přilehlé části pozemku 1131/120

stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 09.09. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- část pozemku KN 1238/1 přiléhající k chatě E225

stáhnout
Návrh Závěrečného účtu za rok 2014 28.05. 2015
V souladu se zákonem 250/2000 Sb. zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu obce Čerňovice za rok 2014, který bude projednán na červnovém zasedání Zastupitelstva obce.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.05. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/32 dle přílohy
část KN 926/108 přiléhající k pozemku KN 926/32

stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 14.05. 2015
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign