Oznámení a informace

Nařízení Státní veterinární správy 26.03. 2014
ukončení
mimořádných veterinárních opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel
stáhnout
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 19.03. 2014
Lubomír Frondl, Čerňovice 72, 33036
stáhnout
Veřejná vyhláška 19.03. 2014
o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
stáhnout
Veřejná vyhláška 26.02. 2014
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ÚTERSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,000 – 34,620
stáhnout
Veřejná vyhláška 19.02. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Lucie Šnebergrová, nar. 1991
stáhnout
Veřejná vyhláška 19.02. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Anna Šnebergrová, nar. 1963
stáhnout
Dražební vyhláška 12.02. 2014

stáhnout
Veřejná vyhláška 29.01. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Anna Šnebergrová, nar. 1963
stáhnout
Veřejná vyhláška 29.01. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Lucie Šnebergrová, nar. 1991
stáhnout
Nařízení č. 2/2013 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 18.12. 2013
Rada města Nýřany se usnesla dne 16.12.2013 na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění, vydat toto nařízení města - viz příloha.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign