Oznámení a informace

Veřejná vyhláška 19.02. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Anna Šnebergrová, nar. 1963
stáhnout
Dražební vyhláška 12.02. 2014

stáhnout
Veřejná vyhláška 29.01. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Anna Šnebergrová, nar. 1963
stáhnout
Veřejná vyhláška 29.01. 2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Lucie Šnebergrová, nar. 1991
stáhnout
Nařízení č. 2/2013 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 18.12. 2013
Rada města Nýřany se usnesla dne 16.12.2013 na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění, vydat toto nařízení města - viz příloha.
stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2014 04.12. 2013
Zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2014, který bude projednán na ZO obce dne 19.12.2014.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.11. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 45/2

stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 27.11. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nemovitostí č. parcelní:
KN 87/7 - dle GP 445-77/2013

stáhnout
Veřejná vyhláška 06.11. 2013
o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 04.09. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 87/5.

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign