Oznámení a informace

Veřejná vyhláška - oznámení 03.03. 2010
Zastupitelstvo obce Čerňovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) usnesením č. 1/10 ze dne 3.3.2010

vydalo

ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy
územní plán Čerňovice
stáhnout
Veřejná vyhláška - oznámení 16.01. 2010
Veřejná vyhláška k ÚP Čerňovice
stáhnout
Záměr prodeje pozemku 28.12. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemku st. 7/2 v k.ú. Čerňovice dle přílohy.

stáhnout
Záměr prodeje pozemků 22.09. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice dle přílohy.
stáhnout
Záměr prodeje pozemků 22.09. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice dle přílohy.

stáhnout
Záměr prodeje pozemků 21.09. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice dle přílohy.

stáhnout
Záměr prodeje pozemků 16.09. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice
stáhnout
Záměr prodeje pozemků 16.09. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice
stáhnout
Záměr prodeje a směny pozemků 31.08. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje a směny pozemků v k.ú. Čerňovice
stáhnout
Záměr prodeje pozemků 29.05. 2009
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/16
KN 926/17
přilehlá část KN 926/2

stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign