Oznámení a informace

Oznámení o realizaci stavby 17.01. 2018
Připojení nových odběrných míst - oblast OZAP, býv. chaty masného průmyslu.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.01. 2018
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 2430/27 dle GP č. 396-102/2011

stáhnout
Návrh rozpočtu obce 2018 10.12. 2017
Návrh rozpočtu obce Čerňovice a organizace Správa majetku obce Čerňovice na rok 2018, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu organizace Správa majetku obce Čerňovice na léta 2018-2020, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 10.12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Čerňovice na léta 2019-2021, který bude projednán na zasedání ZO dne 27.12.2017.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.11. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

- st. 186
- KN 859/12

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 22.11. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

- KN 267
- KN 1018/36

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Veřejná vyhláška 08.11. 2017
Opatření obecné povahy
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 20.09. 2017
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb. - aktualizace k 1.8.2017
stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 06.09. 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
stáhnout
  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign