Oznámení a informace

Informace o organizaci správy daně z nemovitostí po 1.1.2013 19.11. 2012
V příloze zveřejňujeme informaci o organizaci správy daně z nemovitostí po 1. lednu 2013.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 24.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní 1252/1.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.10. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199 dle náčrtku

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 31.08. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1798/133
KN 2470/2
dle geometrického plánu č. 298/020/2011

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 31.08. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:

KN 1229/2,7,18,21,23,

vše v k.ú. Čerňovice.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 21.05. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu pozemků dle přílohy.
stáhnout
Závěrečný účet obce Čerňovice 21.05. 2012
V souladu se zákonem o obcích zveřejňujeme závěrečný účet obce Čerňovice za rok 2011, v plném rozsahu.
stáhnout
Stavební úpravy a změna užívání objektu čp. 53 v k.ú. Čerňovice 27.03. 2012
V příloze zveřejňujeme znění výzvy pro podání nabídek dle zákona.
stáhnout
Čerňovinky březen 2012 25.03. 2012
Aktuální číslo novin obce Čerňovice je zde ke stažení.
stáhnout
Záměr pronájmu pozemků 08.03. 2012
Obec Čerňovice zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu pozemků dle přílohy.
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign