Oznámení a informace

Záměr odprodeje pozemků 29.10. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1018/22 pod chatou E 255
přilehlá část KN 1018/63

stáhnout
Záměr směny pozemků 17.09. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích:
záměr směny pozemků č. parcelní- KN dle seznamu v příloze.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 08.07. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitosti č. parcelní:
KN 2430/29 dle geometrického plánu č. 452-13/2014
stáhnout
Závěrečný účet obce za rok 2013 11.06. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu, který bude projednán na ZO dne 26.6.2014
stáhnout
Záměr prodeje pozemku 01.06. 2014
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 50/2

stáhnout
Veřejná vyhláška 30.04. 2014
hromadný předpisný seznam
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 30.04. 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu va věcech majetkových vlastníkům nemovitostí
stáhnout
Nařízení Státní veterinární správy 26.03. 2014
ukončení
mimořádných veterinárních opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel
stáhnout
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 19.03. 2014
Lubomír Frondl, Čerňovice 72, 33036
stáhnout
Veřejná vyhláška 19.03. 2014
o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign