Oznámení a informace

Záměr pronájmu pozemků 22.09. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 1238/1

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 01.09. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 854/12
- přilehlá část pozemku 854/1
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 07.06. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 854/14
- přilehlá část pozemku 854/1

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 07.06. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 1131/19
- přilehlá část pozemku 1131/1

stáhnout
Závěrečný účet obce Čerňovice 07.06. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje Závěrečný účet (vč. příloh), který bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce dne 24.6. 2010.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 19.05. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemku KN1832 v k.ú. Čerňovice dle přílohy.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 12.05. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků 1018/29 části pozemku 1018/1 v k.ú. Čerňovice dle přílohy.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 10.03. 2010
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje pozemků v k.ú. Čerňovice dle přílohy.

stáhnout
Veřejná vyhláška - oznámení 03.03. 2010
Zastupitelstvo obce Čerňovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) usnesením č. 1/10 ze dne 3.3.2010

vydalo

ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy
územní plán Čerňovice
stáhnout
Veřejná vyhláška - oznámení 16.01. 2010
Veřejná vyhláška k ÚP Čerňovice
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign