Oznámení a informace

Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 859/13
KN st. 187

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 926/82 díl „a“
dle geometrického plánu č. 397-331-2007

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 02.11. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/11
Přilehlá část KN 1131/120

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 15.06. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/6
přilehlá část KN 1131/79
přilehlá část KN 1131/120

stáhnout
Závěrečný účet obce Čerňovice 18.05. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2010 před projednáním v Zastupitelstvu obce, v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 23.03. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- část pozemku 2430/8

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 17.03. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek st. 231
- pozemek č. 2519
- přilehlá část pozemku 1018/59

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 14.03. 2011

Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/29
přilehlá část KN 1131/1

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 23.02. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 926/24
- přilehlá část pozemku 926/2

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 09.02. 2011
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona o obcích záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Čerňovice:
- pozemek 926/35
- přilehlá část pozemku 926/120
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign