Vítejte na stránkách obce Čerňovice

Malebná obec Čerňovice leží cca 20 km severozápadně od Plzně a je tvořena jedním katastrálním územím. Dominantou obce se 185 obyvateli, zasazené do turisticky vyhledávaného údolí přehradní nádrže Hracholusky, jsou mj. dva návesní rybníky, ale zejména kaple Nejsvětější Trojice datovaná do roku 1936 a nově rekonstruovaná v roce 2009. Čerňovice se též mohou pochlubit památkově chráněným objektem - roubeným stavením s chlévy z počátku 19. století.

Katastrální území obce je poměrně lesnaté, převážně borové lesy zde lemují podstatnou část jeho hranice. Také vodní plochy jsou výrazněji zastoupeny (7,6%) a to zejména díky přehradní nádrži Hracholusky, Úterskému a Žebráckému potoku, které Čerňovice obtékají z obou stran. Jedinečné spojení vod a lesů pak vytváří na mnoha místech nezapomenutelné a neopakovatelné přírodní scenérie - přírodní rozhledny a lesní bystřinky.

Život v naší obci, vyjma tradičního zemědělství a lesního hospodářství, také ovlivňuje silné rekreační využití území, spojené s bezprostřední blízkostí přehradní nádrže Hracholusky. Katastrální území obce je zastavěno více jak 400 objekty rekreačního bydlení. Obec Čerňovice tedy nabízí bohaté příležitosti pro všechny rybáře, houbaře a ty, co milují relaxaci v lese a u vody.

V současnosti se Čerňovice intenzivně rozvíjejí a podporují občany s trvalým pobytem na území obce. Je např. připraven záměr vybudování kanalizace a vodovodu, plynofikace obce již byla dokončena v roce 2001. Obec podporuje další rozvoj trvalého bydlení, a to zejména díky pořízení územního plánu, který znamená další rozvojové plochy pro trvalé bydlení. V obci je postaven nový bytový dům o osmi malometrážních bytech. Počet obyvatel obce má vzrůstající tendenci, za deset let téměř o 100% - ze 105 v roce 2007 na 195 v roce 2018.

© obec Čerňovice & design by Acrodesign